ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI HOÀNG NHÂN  

Trợ giúp tâm lý là lĩnh vực rộng lớn, căn cứ vào từng vấn đề cụ thể, nếu thấy có kiến thức có khả năng thì sẽ nhận một cách trách nhiệm. Có những vấn đề nan giải ngoài khả năng sẽ  mời chuyên ...

Chi tiết
PHẢI TÌM LẠI TÂM HỒN TRẺ THƠ ĐỂ THẤY TỔ TIÊN CHÚNG TA VẪN ĐỨNG SAU CÁNH CỬA  

Không phải ngẫu nhiên thời đại của chúng ta đang là thời đại của sự bùng phát các rối loạn tâm thần, nguyên nhân từ đâu?,  giải quyết bằng cách nào ?.  Hoàng Nhân xin lần lượt đăng các góc ...

Chi tiết
CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TA  

Tất cả chúng ta đều tham gia vào công việc sáng tạo; tất cả chúng ta đều là vua, thi sĩ, nhạc si; và công việc còn lại là chúng ta hãy tự cởi mở như những nụ hoa sen để khám phá những gì tồn tại ...

Chi tiết
Thiền làm cha mẹ tốt hơn  

Ai cũng có thể làm bất cứ điều gì tốt nhất cho con cái, nhưng không ít người cha, người mẹ đã từng giật mình khi thấy chính mình không kiểm soát được những cơn giận dữ đột ngột, những đòi hỏi thái ...

Chi tiết