Thư Hoàng Nhân 4: Pháp và ứng dụng Pháp trị liệu trong hoạt động trợ giúp tâm lý.

  13/05/2016

"Ý dẫn đầu các pháp,

Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý ô nhiễm,
Nói lên hay hành động,
Khổ não bước theo sau,
Như xe, chân vật kéo .
Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An vui bước theo sau,
Như bóng, không rời hình "

Đây là 1 KỆ , cũng là 1 pháp trị liệu có trong Kinh Pháp cú (Dhammapada), một quyển kinh rất xưa của đạo Phật. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch.

Trong Thư Hoàng Nhân 2, ta đã nói đến trị liệu bằng Tâm. Hôm nay nói về một "hoạt động" đồng thời khác được ứng dụng trong tâm lý trị liệu, đó là trị liệu bằng Pháp.

Có thể đâu đó bạn đã từng nghe ai đó nói câu: Phật Pháp vô biên.

Trong tự nhiên còn tồn tại những trường năng lượng ý thức đó là Pháp, một dạng năng lượng hay kiến thức thượng thừa có thể cải biến con người, vạn vật. Khi lòng người hướng thiện thi pháp nhà phật tác động để Tâm đã sáng càng sáng hơn, Trí đã minh càng minh hơn. Nguồn nội lực ẩn sâu trong người được khai mở. Vị đạo sư mà Hoàng Nhân gặp ở chùa Tiêu, đất Cổ Pháp đã truyền bảo và bản thân cũng tự mình tìm kiếm, ứng dụng và thấy đúng như vậy.

Pháp không hình không tướng, có thể xuất hiện dưới dạng mật chú như: Nam mô A Di Đà Phật hay Um Mani Padme Hum.

Pháp xuất hiện dưới dạng các bài Kệ, đôi khi là tiếng sấm tiêng chuông hay một cơn gió thoảng.

Pháp có thể tác động thông qua một bài thơ một bức tranh, một bài tập thực hành do nhà thơ, hoa sỹ, nhà tâm lý học hoặc bất kỳ ai. Tâm người càng sáng thì tác dụng trị liệu càng cao.

Trong chữa bệnh cứu người các thiền sư thường thiền kinh lý để ngộ các kiến thức về bệnh và chữa bệnh. Khi người ứng dụng thiền định trị liệu chấp nhận rằng tâm có tác dụng trị liệu, từ bi có tính trị liệu thì hoát nhiên tiếp xúc với Pháp, tràn ngập trong Pháp, coi pháp là Thầy.

Chuyên đề này dành cho các bạn đã và đang tham vấn và trị liệu cùng Hoàng Nhân. 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage