Thư Hoàng Nhân 3/b: Kiến thức tạo hóa - Cái chung và cái riêng

  10/05/2016

P/s: Bài tập trị liệu dành cho thân chủ.

Sau một thời gian bị căng thẳng lo âu do mâu thuẫn tình cảm không giải quyết được, một bạn đã thiền định tự chữa lành. Không chỉ chữa lành cho mình, bạn đó còn kiến ngộ về Tạo Vật, một kiến thức mà trước đó không phải là hiểu biết hay mối bận tâm của người thiền, và chính sự ngộ ra cái chung mà rối loạn tâm căn khỏi, gia đình hạnh phúc:

Nội dung ngộ và viết ra:  Cái riêng và cái chung/ Nội dung bạn này ngộ và viết ra đây chỉ là ví dụ, gợi ý vì mỗi người thiền tạp khi quán tưởng cái chung và cái riêng đều có kết quả độc đáo, qua đó càng hiểu bản chất thì tâm bệnh càng giảm: 

Cái chung ở đây là chỉ Tạo hóa và những quy luật. Mọi vật đều từ một cái nôi là Tạo hóa sinh ra và do vậy đừng so sánh các sự vật với nhau. Tất cả đều bổ sung cho nhau để giúp nhau trên con đường phát triển. Tất cả sự vật tuy hình thức khác nhau nhưng cùng có chung một cái gốc là tuân theo cùng một quy luật phát triển, đó là quy luật nhân quả. Luật nhân quả là một người thầy vĩ đại chỉ cho vạn vật biết thế nào là đúng luật tạo hóa. Vạn vật khi làm những gì không đúng theo cái chung thì nhận được một bài học để nhận thức tốt hơn về cái chung đó.

Vạn vật vừa có cái riêng và vừa có cái chung. Cái chung là đều sinh ra từ một nguồn gốc và cái riêng là con đường đi của mỗi vật. Mỗi sự vật có sự phát triển riêng của mình tùy theo bản chất từ khi sinh ra. Nhưng sự phát triển đó phải đi theo một quy luật chung, và quá trình đi chính là để học tập, hoàn thiện, phát triển, tiến hóa.

 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage