Thiền Kinh Văn:Thơ Sấm Trạng Trình phải chăng là Kinh truyền Tâm, Pháp tạo tác?

  29/03/2017

THƠ NGUYỄN BỈNH KHIÊM LÀ KINH TRUYỀN TÂM, PHÁP TẠO TÁC?

(Tiếp kỳ 1 về Ngộ luận thơ sấm Trạng Trình)

Tìm hiểu phong cách Nguyễn Bỉnh Khiêm qua một bài thơ

Như Giáo sư Phan Ngọc nói “thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm không phải thể loại thơ “để đọc, để nhìn, để nghe” thì người viết trộm nghĩ hẳn thơ đó chính là Kinh, là Pháp tác động khai Tâm để giải thoát muôn loài, trong đó có con người. Nói cách khác, thơ ấy làm trong sáng lòng người. Thơ là món quà của Đấng cao xanh gửi đến, tác động vào tâm con người, để rồi chính con người Việt mình (có thể) đọc thơ sấm bằng Tâm, nhìn thơ sấm bằng Tâm , nghe thơ sấm bằng Tâm.

Rằng tất cả trong bàn tay Phật, với bao nhân quả luân hồi và bao lần nâng bậc mà kết quả là các thành tựu giác ngộ, với sự trải nghiệm hùng vĩ của cả một dân tộc cần lao trong hợn 7000 năm đã tạo nên một nền tảng mới, vận hội mới để con cháu người Việt đi vào những sự lựa chọn lớn lao trong nhận thức, lỗi sống, hành xử để có thể “ Hiệu xưng thiên hạ thái bình/ Đông Tây vô xứ-Nam thành Quốc gia?”, cùng Đất nước Việt Nam bước vào Kỷ nguyên thái hòa?.

Người viết không dám khảng định một điều gì, chỉ thấy Thơ Sấm Trạng Nguyên là cả một Nghệ thuật đại tạo để chuyển hóa tâm tính. Nghệ thuật ấy, đâu có gì đâu có gì cao xa, đó chỉ là những vần thơ mộc mạc thân tình. Và như Giáo sư Phan Ngọc nói tất thảy tập trung "Giúp con người tìm lại được chính mình, chân thành với mình và với xã hội".

Cũng còn ngộ để tỏ rằng: Tổ tiên Tạo Hóa, các bậc Phật tổ, các bậc Hùng Linh nước Việt thông qua Thơ Sấm Trạng Nguyên đã và đang truyền Pháp giải thoát để lập lại hài hòa trên ba cõi trời Nam...?

(còn nữa)

29-3-2017

Hoàng Dương Bình

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage