Thiền định: Với Đạo bạn phải đi một mình

  07/12/2015

Với Đạo bạn phải đi một mình, bạn phải là một mình.

Đạo kính trọng cá nhân và không kính trọng xã hội. 

Đạo kính trọng tính duy nhất và không kính trọng đám đông.

Đạo kính trọng tự do và không kính trọng tuân thủ.

Đạo không có truyền thống. Đạo là nổi dậy, và nổi dậy vĩ đại nhất có thể được.

Osho

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage