Ngộ Không, Ngộ Tĩnh, Ngộ Năng

  07/03/2018

Ngộ Không, ngộ Tĩnh, Ngộ năng
Ba ông cùng ngộ ngộ ra cái gì
Ngộ ra mặt trái cho tôi
Ngộ ra mặt phải ngộ ra tấm lòng
Ngộ ra mặt trước mặt sau
Ngộ ra hai mặt ngộ ra vấn đề
Ngộ lên ngộ xuống ngộ sâu
Ngộ ra các lớp lộn vào với nhau
Tưởng xong chưa hẳn đã xong
Tương chưa xong hẳn hóa ra xong rồi
Ngộ đi ngộ đứng ngộ ngồi
Ngộ trong giấc ngủ mới ra vấn đề
Ngộ ăn ngộ nói ngộ cười
Ngộ trong sâu thẳm tấm lòng mới xong
Thần ngộ Phật ngộ 
Trời ngộ Đất ngộ Vũ Trụ ngộ
Thiên Hà ngộ
Vạn vật ngộ
Đảo chiều
Xoay vần
Mỗi ngày


Thiền Việt Hoàng Nhân ( Hướng dẫn và hỗ trợ)

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Bình luận

Tin tức mới

Thiền Việt Hoàng Nhân

Thiền Việt Hoàng Nhân

Như một ống sáo trong suốt, Thiền Việt Hoàng Nhân cùng bạn thiền buông mặc để những làn gió mát thổi qua, để những kiến thức tạo hóa mạnh mẽ và trong sáng vô ngần của tổ tiên đến được với mọi người, đến dưới dạng những dạng thức, hiện thực thực phù

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Nhập Email của bạn để nhận được những kiến thức và tin tức bổ ích nhất cho bạn và gia đình của bạn !

Fanpage